Obyčajné betóny

C 8/  10 – X0 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16 - S3

C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16 - S3

C 16/20 – XC1(SK) – CI 0,2 – Dmax 16 - S3

C 20/25 – XC2(SK) – CI 0,2 – Dmax 16 - S3

C 25/30 – XC3 SK) – CI 0,2 – Dmax 16 - S3

 

 

Vodostavebné betóny

C 25/30 - XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16 - S3,

max. priesak 50 mm

C 30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16 – S4, max. priesak 50 mm

C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA1(SK) – CI 0,2

– Dmax 16  – S4, max. priesak 50 mm

C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2

– Dmax 16  - S4, max. priesak 50 mm

 

Betónové potery

C 16/20      Dmax 4

C 25/30      Dmax 4  

 

 

Nedomysliteľná je pre nás spolupráca s firmou STACHEMA, ktorá nám dodáva vysoko kvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu. Všetky prísady sú laboratórne testované.

 

Prepravu betónu zabezpečujú tri firemné domiešavače

Tatra 815. V prípade potreby zabezpečíme externého prepravcu. 

 

Ponúkame aj možnosť výroby betónových zmesí podľa vlastných receptúr.